Plaatselijke regels

1. De grens van buiten de baan wordt aangegeven met witte paaltjes

2. Het gebied binnen de hindernissen op holes 1/10, 2/11 en 6/15 gemarkeerd door gele of rode palen met groene kop is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e.

3. Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding of –mast heeft geraakt tijdens het spelen van hole 5/14, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan (zie R.14.6 voor procedure).

4. Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of witte lijnen en een blauwe paal met groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f

5. Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is (alleen van toepassing op de par-5 holes 3/12 en 4/13), dan mag de speler de plaatselijke regel voor straf en afstand toepassen MET 2 STRAFSLAGEN in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie voor volledige versie van deze plaatselijke regel de website van de baan of het mededelingenbord.

6. Tijdelijke Plaatselijke Regels worden vermeld bij de receptie
Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf.

Gedragsregels

  • Op de afslagplaatsen geen plaggen terugleggen
  • Het gebruik van een hengel is enkel toegestaan om naar uw eigen bal te vissen
  • Het stuk land aan de overzijde van de weg langs hole 4/13 en aan de overzijde van de sloot langs hole 6/15 mag niet worden betreden
  • Het spelen met driving range ballen is niet toegestaan
  • Hark de bunkers, repareer pitchmarks en leg plaggen terug
  • Het baanpersoneel heeft altijd voorrang

Volledige versie voor Plaatselijke Regels

Voor meer regels verwijzen we u naar www.golfverenigingdestok.nl.

HCP tabellen

Handicaptabel dames 9 en 18 holes

Handicaptabel heren 9 en 18 holes

9 holes plattegrond

 

Hole 1

Hole 2

Hole 3

Hole 4

Hole 5

Hole 6

Hole 7

Hole 8

Hole 9